Top
  >  Posts tagged "travel. vacation. explore"

เบตงเมืองเล็กๆชายขอบประเทศที่อยู่ใน จ.ยะลา ติดประเทศมาเลเซียโอบล้อมด้วยภูเขาเป็นเมืองนึงที่มีมนต์เสน่ห์ในตัวเองมากๆ ทั้งอาหารวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และผู้คนที่กว่าจะมาเป็นเบตงในทุกวันนี้ได้เกิดการผสมผสาน อย่างลงตัว ทั้งชาวจีนและชาวมุสลิม ที่โซเนียอยากบอกเลยว่า ใครหลายคนได้เคยมาครั้งแรกก็ตกหลุมรักเป็นแถว

เบตงเมืองเล็กๆชายขอบประเทศที่อยู่ใน จ.ยะลา ติดประเทศมาเลเซียโอบล้อมด้วยภูเขาเป็นเมืองนึงที่มีมนต์เสน่ห์ในตัวเองมากๆ ทั้งอาหารวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และผู้คนที่กว่าจะมาเป็นเบตงในทุกวันนี้ได้เกิดการผสมผสาน อย่างลงตัว ทั้งชาวจีนและชาวมุสลิม ที่โซเนียอยากบอกเลยว่า ใครหลายคนได้เคยมาครั้งแรกก็ตกหลุมรักเป็นแถว

เบตงเมืองเล็กๆชายขอบประเทศที่อยู่ใน จ.ยะลา ติดประเทศมาเลเซียโอบล้อมด้วยภูเขาเป็นเมืองนึงที่มีมนต์เสน่ห์ในตัวเองมากๆ ทั้งอาหารวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และผู้คนที่กว่าจะมาเป็นเบตงในทุกวันนี้ได้เกิดการผสมผสาน อย่างลงตัว ทั้งชาวจีนและชาวมุสลิม ที่โซเนียอยากบอกเลยว่า ใครหลายคนได้เคยมาครั้งแรกก็ตกหลุมรักเป็นแถว